Nederlands / Dutch page
Pools / Polish page
Engels / English page
• Nederlands
• Polski
• English
Tel: 00-31-(0)299-369470
Fax: 00-31-(0)299-324070

E-mail: tolvert@worldonline.nl


ATP Vertalingen

Nasze biuro tłumaczeń specjalizuje się w tłumaczeniach pisemnych oraz tłumaczeniu na żywo w następujących językach: polskim, holenderskim i angielskim.
Dostarczamy wszelkiego rodzaju t
łumaczenia (włącznie z tłumaczeniami przysięgłymi) dla instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Dzięki naszej współpracy z innymi biurami tłumaczeń oraz indywidualnymi tłumaczami oferujemy tłumaczenia ustne i pisemne w prawie wszystkich językach.

Chętnie podamy niezobowiązujacą ofertę cenową na nasze usługi.

Ceny
Cena za tłumaczenie pisemne obliczana jest na podstawie liczby s
łów w języku docelowym i jest ona zależna od kilku czynników, takich jak liczba słów/stron, stopień trudności oraz termin wykonania usługi. W celu ustalenia ceny konieczny jest wgląd do tekstu źródłowego. Wszelkie dostarczone nam informacje są traktowane poufnie.

Cenę za tłumaczenie na żywo oblicza się na podstawie stawki za godzinę lub za dzień i jest ona zależna od rodzaju zlecenia (stopnia trudności, liczby godzin itd.) W cenę zostają również wliczone koszty podróży oraz czas podróży. W niektórych przypadkach obowiązuje również opłata za czas wymagany do przygotowania się do wykonania zlecenia.

Zgłoszenia
Jezeli chce Pan(i) z nami wsp
ółpracować, prosimy o przesłanie życiorysu z podaniem kombinacji językowych, wykształcenia i doświadczenia w zawodzie tłumacza.

ATP-Vertalingen logo
Alicja Tol-Pawlowska
  • tolk/beëdigd vertaler Pools
  • gediplomeerd gerechtstolk Pools
  • gesprekstolk
lid NGTV

Adres pocztowy:
ATP Vertalingen
Jan Platstraat 85
1132 HE Volendam
Holandia

Numer telefoniczny:
00-31-(0)299-369470


E-mail: tolvert@worldonline.nl